Délka lodi: 269,02 metrů
Šířka:
28,25 metrů
Výška od kýlu ke kap. můstku:
32 metrů
Váha:
46 328 tun
Ponor:
10,54 m
Výtlak:
52 310 tun
Kapacita cestujících:
3000 osob
Počet záchranných člunů: 20
- normální dřevěné čluny 14
- skládací čluny 4
- další čluny
2
Kapacita záchranných člunů:
1178 osob
Max. rychlost:
24 - 25 uzlů (44,4 km/h - 46,3 km/h)
Pohonné jednotky:
2 krajní šrouby o hmotnostech 38 tun

1 střední těžký 22 tun

Pohon: 2 čtyřválcové pístové parní stroje, trojčinného expanzního typu
1 nízkotlaká parní nereverzibilní turbína

Výkon:

50 000 koní (registrovaný)
55 000 koní (odhadovaný)

Kotle: 29
Vodotěsné přepážky: 16